t. 085 4013460
[LinkedIN] [TWITTER] [FB]     

Mapping

Sky Survey b.v. is gespecialiseerd in het maken van luchtfoto’s op lage hoogte door het gebruik van een geometrisch gekalibreerde camera. Hierdoor zijn wij in staat om alle hoogtes van een terrein te verkrijgen. De hoogte (Z) en de coördinaten (X,Y) worden geregistreerd en ontstaat er een zeer nauwkeurig terreinmodel. Door de verkregen gegevens kan het volume ten opzichte van een grondvlak uitgerekend worden. Tevens kan er een verschil berekening gemaakt worden als er op verschillende tijdstippen metingen verricht worden.

Thermische inspecties

De infrarood camera maakt warmteverliespatronen zichtbaar die voor het blote onzichtbaar zijn. De door ons gebruikte camera is geoptimaliseerd voor diagnosetoepassingen voor gebouwen, constructies en industrieel leidingwerk. Aan de hand van een analyse van de beelden (temperatuurverschillen) kunt u conclusies trekken inzake de staat van het object.