Inspecties

Sky Survey is opgericht om het risico van werken op hoogte te verminderen. Deze risco’s zijn met name van toepassing bij het uitvoeren van inspecties aan hoge objecten of op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Onze aanpak is oplossingsgericht en vaak maatwerk. Altijd in ogenschouw nemend wat de beste oplossing voor het vraagstuk is. Vaak is dat een inspectie met een drone.

Soorten inspecties

U kunt Sky Survey visuele en thermische inspecties laten uitvoeren aan uw:

 

  • kunstwerken zoals (stalen) bruggen, railinfrastructuur (zoals bijvoorbeeld bruggen, portalen, seinenpalen), houten constructies op houtrot
  • industriële constructies zoals schoorstenen, affakkelinstallaties (live flare inspecties), binnenwanden van ketels, pipingwerk
  • windmolens voor bladinspecties
  • maritieme / offshore installaties zoals boorplatforms, windturbines op zee
  • gebouwen zoals kerktorens, gevels, daken van grote panden
  • telecom zendmasten
  • inspecties van grondlichamen, zoals dijken, keringen om zwakke plekken te detecteren
  • zonnepanelen

 

De inspecties leveren u objectief inzicht op hoe de staat van uw object is, dit kunt u gebruiken om zinvol assetmanagement te voeren. Zowel visuele (foto’s in hoge resolutie en video in full HD of 4k) als thermische (infrarood of spectraal) inspecties behoren tot de mogelijkheden.

Voordelen

Regelmatig monitoren van uw assets biedt u de kans onderhoudskosten te reduceren, faalkansen te verkleinen waardoor productieverlies voorkomen wordt. Veel belangrijker: u heeft inzicht in uw assets en kunt daardoor (preventief) actie ondernemen waar nodig.

 

Vooral onveilige en moeilijk bereikbare plaatsen zijn geschikt om drones in te zetten. Dit bespaart hoge kosten van het bouwen van een steiger, de inzet van rope-access of het inhuren van een kraan en verlaagt het risico op ongelukken, omdat mensen niet meer op hoogte hoeven te werken. Bovendien kan vaak het productieproces doorgang blijven vinden of hoeft de rij-/spoor-/vaarweg niet afgesloten te worden.

Toekomst

Als u drones opnamen laat maken heeft u objectief beeldmateriaal. Dit kunt u vergelijken met toekomstige opnamen. De volgende stap in de toekomst is de inzet van AI, Artificial Intelligence, waarmee software de veranderingen constateert en meldt. Aan die nieuwe innovaties werkt Sky Survey al mee.